Studentenprojecten

Bij De Vlinderstichting lopen regelmatig studenten een korte of lange stage. Deze stages bestaan bijvoorbeeld uit het doen van veldwerk, onderzoek, het schrijven van een aanbeveling. Ook op het gebied van communicatie en educatie draaien vaak studenten mee.
In het vlindertuinenproject proberen we ook regelmatig ruimte te maken om studenten een stage te laten lopen. Vaak resulteert dat in een verslag, werkbezoeken of een concreet product, zoals een nieuwsbrief. Op dit gedeelte zijn een aantal studentenprojecten te zien.

Fysieke staat van de VSB-vlindertuinen - Annewil van den Bergh

Begin 2011 heeft Annewil van den Bergh tijdens haar stage bij De Vlinderstichting onderzocht hoe de VSB-vlindertuinen er nu bijliggen. Haar resultaten zijn positief: de meeste tuinen worden redelijk tot zeer goed onderhouden.
Stuur een e-mail naar info@vlinderstichting.nl als je Annewils rapport wilt ontvangen.

Gebruik en beleving van de VSB-vlindertuinen - Kim van Groningen

In 2011 heeft nog een tweede evaluatie plaatsgevonden, door stagiaire Kim van Groningen. In haar stage is gekeken hoe veel en op welke manieren de tuinen nu gebruikt worden, en hoe mensen de vlindertuinen waarderen. Hier blijkt een grote variatie in te zijn, maar in het rapport wordt wel geconcludeerd dat de meeste tuinen een succes zijn.
Klik hieronder voor Kims rapport.

  1. 009 (pdf - 1.1Mb)

Tips voor de Vlindertuinen - Marieke Oosterveen

Marieke Oosterveen, een studente culturele maatschappelijke vorming, heeft de afgelopen maanden een aantal instellingen bezocht met een vlindertuin. Ze heeft de positieve en negatieve geluiden opgevangen en dit verwerkt tot een aantal tips. Tips voor het onderhoud van de tuin, maar ook tips voor activiteiten en belevingsmomenten in de vlindertuinen. Deze tips heeft ze verwerkt in een viertal nieuwsbrieven.

  1. Inspiratie voor uw vlindertuin (pdf - 1.1Mb)
  2. Voorlichting voor het personeel (pdf - 1.1Mb)
  3. Aanpassingen en aanbevelingen (pdf - 1.1Mb)
  4. Tips en ideeŽn voor het onderhoud (pdf - 1.1Mb)